rreth nesh

Ripal Asset

RIPAL Asset- është një kompani udhëheqëse në fushën e shërbimit te plotë të pastrimit dhe mirëmbajtjes.

Ofron kryerjen e shërbimeve te shumta profesionale për mirëmbajtjen dhe pastrimin e komplekseve banesore te banimit.

RIPAL Menagjon dhe mirëmban mbi 250 apartamente dhe zyre

Ripal si kompani sherbyese e vetmja e licensuar ne vend, bëjmë të pamundurën që konsumatorve tanë t’u ofrojmë shërbime cilësore dhe te shpejta.

 

Misioni dhe Vizioni ynë

Duke bashkuar aftësit profesionale dhe menagjeriale të deshmojmë dhe të jemi zgjidhja ideale e ofrimit të sherbimeve duke identifikuar në pëpikmëri kërkesat dhe nevojat e klientëve për të gjitha shërbimet e mirëmbajtjes dhe administrimit të objekteve banesore.

Vizioni ynë është që të jemi të njohur në vend nga konsumatorët, komunitetet dhe njerëzit. Ne gjithmonë do të bëjmë të pamundurën që konsumatorve tanë t’u ofrojmë shërbime cilësore në kohën e duhur në vendin e duhur dhe në mënyrën e duhur.

RIPAL - Zgjidhja ideale

250
Apartmente dhe Zyre
99 %
Reagime pozitive
9
Vite eksperiencë